FairTranslations, Mgr. Jolanta Tarabová, Překlady a tlumočení

Mgr. Jolanta Tarabová

FairTranslations

Jsem plátce DPH

75089726
Datová schránka5qmpu47
Tel.+420 737 96 13 76
E-mailjolanta@tarabova.eu
Skype jola.tarabova
WhatsApp +420 737 96 13 76
Facebook FairTranslations
Hakenova 5/725
736 01 Havířov-Město

Překlady

Nabízím služby v rozsahu obyčejných či ověřených (soudních) překladů.

Obyčejný překlad

Způsoby dodání:

 • e-mailem
 • poštou
 • osobně

Způsoby odevzdání hotového překladu:

 • e-mailem
 • poštou
 • osobní převzetí zákazníkem

Zúčtovací jednotka – normostrana – stránka 1800 znaků ve Wordu.

Ověřené (soudní) překlady

Způsob dodání: osobně nebo poštou

Pro vyhotovení ověřeného překladu potřebuji originál nebo notářsky ověřenou kopii dokumentu. Překlad se spojuje a váže šňůrkou s originálem nebo s notářsky ověřenou kopií, připojuje se kulaté razítko soudního tlumočníka, tlumočnická doložka a podpis.

Nejčastěji se vyhotovují soudní překlady následujících dokumentů:

 • rodný list
 • oddací list
 • úmrtní list
 • výpis z obchodního rejstříku
 • vysvědčení o maturitní zkoušce
 • potvrzení IČ
 • osvědčení o přidělení DIČ
 • výpis z rejstříku trestů
 • živnostenský list
 • diplom
 • notářský zápis
 • smlouva
 • daňové přiznání
 • jiné

Jelikož by vázání překladu mělo být neodlučitelné, u některých důležitých dokumentů (diplomy, rodné listy atd.), doporučuje se dodat místo originálního dokumentu jeho notářskou kopii.

Lhůty vyhotovení:

 • standardní
 • urychlené
 • expresní