FairTranslations, Mgr. Jolanta Tarabová, Překlady a tlumočení

Mgr. Jolanta Tarabová

FairTranslations

Jsem plátce DPH

75089726
Datová schránka5qmpu47
Tel.+420 737 96 13 76
E-mailjolanta@tarabova.eu
Skype jola.tarabova
WhatsApp +420 737 96 13 76
Facebook FairTranslations
Hakenova 5/725
736 01 Havířov-Město

Novinka – služba elektronického soudního překladu

  • Elektronický soudní překlad z jazyka polského do jazyka českého
  • Elektronický soudní překlad z jazyka českého do jazyka polského

Co je to elektronický soudní překlad?

Jedná se o překlad podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem a opatřený kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Překlad je rovnocenný překladu vytištěnému a svázanému s originální listinoua opatřenému kulatým razítkem se státním znakem.

Přeložená písemnost (originál, původní text) je vložena jako příloha do souboru PDF/A spolu s překladatelským úkonem a překladatelskou doložkou. Takový překlad neobsahuje kulaté razítko soudního překladatele, ale kvalifikovaný elektronický podpis a časové razítko.

Elektronický úkon je možné převést do listinné podoby na pobočkách CZECHPOINT prostřednictvím tzv. autorizované konverze dokumentů do listinné podoby. Překlad Vám vytisknou a připojí konverzní doložku. Cena konverze je 30 Kč za stránku.

Výhody

  • Úspora času – není nutné chodit na poštu
  • Překlad lze použít opakovaně

Potřebujete elektronický soudní překlad?

Můžete si jej jednoduše objednat, stačí:

  • naskenovat dokumenty a poslat je na můj e-mail

Po vyhotovení předám hotový překlad prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu, případně Vám jej uložím na datový nosič, např. flash disk.