FairTranslations, Mgr. Jolanta Tarabová, Tłumaczenia ustne i pisemne

Mgr. Jolanta Tarabová

FairTranslations

Jestem płatnikiem VAT

Regon75089726
Tel.+48 733 669 641
E-mailjolanta@tarabova.eu
Skype jola.tarabova
WhatsApp +420 737 96 13 76
Facebook FairTranslations
Hakenova 5/725
736 01 Havířov-Město

Tłumaczenia pisemne

Oferuję usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych – zwykłych i uwierzytelnionych.

Tłumaczenia pisemne zwykłe

Sposoby dostarczenia tekstu do tłumaczenia:

 • e-mailem
 • pocztą
 • osobiście

Sposoby przekazania gotowego tłumaczenia:

 • e-mailem
 • pocztą
 • osobiście

Jednostka rozliczeniowa – strona znormalizowana - 1800 znaków ze spacjami w Wordzie.

Tłumaczenia uwierzytelnione

Sposób dostarczenia: osobiście lub pocztą.

W celu sporządzenia tłumaczenia przysięgłego potrzebny jest oryginał lub notarialnie uwierzytelniona kopia dokumentu. Tłumaczenie jest łączone i wiązane sznurkiem z oryginałem lub z notarialnie uwierzytelnioną kopią, dołączana jest okrągła pieczęć tłumacza przysięgłego, klauzula tłumacza i podpis.

Najczęściej sporządza się tłumaczenia przysięgłe następujących dokumentów:

 • akt urodzenia
 • akt małżeństwa
 • akt zgonu
 • wyciągi z rejestru handlowego
 • dyplomy
 • świadectwa maturalne
 • odpis z rejestru przedsiębiorców
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
 • potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako płatnika VAT
 • zaświadczenie o niekaralności
 • potwierdzenia wpisów do ewidencji działalności gospodarczej
 • akty notarialne
 • umowy
 • zeznania podatkowe
 • i inne

Ponieważ tłumaczenie powinno być na stałe połączone z oryginalnym dokumentem, w przypadku niektórych ważniejszych dokumentów zalecam sporządzenie kopii uwierzytelnionej przez notariusza, w celu jej późniejszego związania z tłumaczeniem, aby byli Państwo wciąż w posiadaniu oryginału dokumentu.

Terminy realizacji:

 • standardowy
 • przyspieszony
 • ekspresowy