FairTranslations, Mgr. Jolanta Tarabová, Tłumaczenia ustne i pisemne

Mgr. Jolanta Tarabová

FairTranslations

Jestem płatnikiem VAT

Regon75089726
Tel.+48 733 669 641
E-mailjolanta@tarabova.eu
Skype jola.tarabova
WhatsApp +420 737 96 13 76
Facebook FairTranslations
Hakenova 5/725
736 01 Havířov-Město

Warunki ogólne

Przyjęcie zlecenia

Forma przekazania
  • pocztą elektroniczną (e-mailem)
  • faksem
  • pocztą tradycyjną
  • przesyłką kurierską
  • osobiście

Realizacja zlecenia

Zazwyczaj 5-6 stron znormalizowanych dziennie (termin realizacji zlecenia nie obejmuje dnia złożenia zamówienia i dnia przekazania gotowego tłumaczenia, świąt, weekendów)

Przekazanie gotowego tłumaczenia

Tłumaczenie zostanie przekazane w wybrany przez Państwa sposób i w uzgodnionym terminie.

Zapłata za tłumaczenie

Możliwości:

  • przelewem na konto w czeskim banku
  • rzelewem na konto w polskim banku
  • gotówką, osobiście przy odbiorze tłumaczenia

Ważne:

Pierwsze zamówienie wykonuję po zapłaceniu faktury zaliczkowej lub faktury pro forma. W razie następnych zleceń wystawiam faktury z terminem płatności 7 dni. W przypadku stałej współpracy fakturuję zlecenia raz w miesiącu, a termin płatności wynosi 21 dni.

Poufność informacji

Gwarantuję Państwu przechowywanie Państwa informacji w bezpieczny sposób i zachowanie ich poufności.